වාෂ්ප විෂබීජහරණය (Autoclaves)

 • ටැබ්ලට් ස්ටෙරිලයිසර්

  ටැබ්ලට් ස්ටෙරිලයිසර්

  l ස්පන්දන රික්තක ශ්‍රිතය සමඟින්, අවසාන රික්තය 90kPa ට වඩා වැඩි වේ, S පන්තියට එවැනි කාර්යයක් නොමැත.

 • සිරස් වන්ධ්යාකාරකය

  සිරස් වන්ධ්යාකාරකය

  එක්-ක්ලික් කරන්න ස්වයංක්‍රීය ඉහළ විවෘත දොර

  රසායනාගාර අයිතම සඳහා විශේෂ වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියා පටිපාටි, වන්ධ්‍යාකරණයේදී වාෂ්ප පිටවීම සිදු නොවේ

  LCD සංදර්ශකය, ප්‍රේරක බොත්තම් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පීඩන සංවේදකය, තත්‍ය කාලීන පීඩන සංදර්ශකය

  විකල්ප මුද්රා දියර වන්ධ්යාකරණ කාර්යය