වාෂ්ප විෂබීජහරණය (ඔටෝක්ලේව්)

 • Tabletop Sterilizer

  ටැබ්ලට් ස්ටෙරිලයිසර්

  ස්පන්දන රික්ත ශ්‍රිතය සමඟ, අවසාන රික්තය 90kPa ට වඩා ළඟා වේ, S පන්තියට එවැනි ශ්‍රිතයක් නොමැත

 • Vertical Sterilizer

  සිරස් විෂබීජහරණය

  එක් ක්ලික් කිරීමක් ස්වයංක්‍රීය ඉහළ විවර දොර

  රසායනාගාර අයිතම සඳහා විශේෂ විෂබීජහරණය කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි, විෂබීජහරණය කිරීමේදී වාෂ්ප වීමක් සිදු නොවේ

  LCD සංදර්ශකය, ප්‍රේරක බොත්තම් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පීඩන සංවේදකය, තත්‍ය කාලීන පීඩන සංදර්ශකය

  විකල්ප මුද්‍රා තැබීමේ දියර විෂබීජහරණ කාර්යය