ජෛව ce ෂධ යන්ත්‍ර

  • BR Series Bio-reactor

    බීආර් ශ්‍රේණි ජෛව ප්‍රතික්‍රියාකාරකය

    දේශීය මානව එන්නත්, සත්ව එන්නත්, ජාන ඉංජිනේරු සහ මොනොක්ලෝනල් ප්‍රතිදේහ සඳහා පුළුල් පරාසයක සේවය කරයි. රසායනාගාරයේ සිට නියමු සහ නිෂ්පාදනය දක්වා සමස්ත ක්‍රියාවලිය සඳහා බැක්ටීරියා, යීස්ට් සහ සත්ව සෛල සංස්කෘතියට උපකරණ විසඳුමක් සැපයිය හැකිය.